NONAMANIPGOLJABATAN
1Dr. Nunung Rodiyah, M.ANarasumber Minilecture Mata Kuliah Umum Agama Islam TA 2012/2013
2Dr Ir. M.A. Syamsul Arief, M.Sc131477160III/DNarasumber Minilecture Mata Kuliah Umum Agama Islam TA 2012/2013
3Drs. Nengah Maharta131602259IV/ANarasumber Minilecture Mata Kuliah Umum Agama Hindu TA 2012/2013
4Ir. Tumiar K.B Manik, M.Sc131697111IV/ANarasumber Minilecture Mata Kuliah Umum Agama Kristen TA 2012/2013
5Prof. Dr. Cucu Sutarsyah, MA131604529IV/ANarasumber Minilecture Mata Kuliah Umum Bahasa Inggris TA 2012/2013
6Subian Saidi, M.Si198008212008121000III/ANarasumber Minilecture Mata Kuliah Umum Kewarganegaraan TA 2012/2013
7Dr. Marta Dinata, M.Pd132213328III/BNarasumber Minilecture Mata Kuliah Umum Olah Raga TA 2013/2014
8Drs. Herman Tarigan, M.Pd131760215III/DNarasumber Minilecture Mata Kuliah Umum Olah Raga TA 2012/2013
9Drs. Ade Jubaedi131757586IV/ANarasumber Minilecture Mata Kuliah Umum Olah Raga TA 2012/2013
10Drs. Akor Sitepu, M.Pd131693528IV/ANarasumber Minilecture Mata Kuliah Umum Olah Raga TA 2012/2013